Members

Gáti Gábor, sculptor

Ragályi Elemér, cinematographer

Miklós BEER, Roman Catholic bishop

András BÍRÓ, journalist

László BITÓ, writer

Csaba BÖJTE, Franciscan

György CSEPELI, sociologist

István BÖLCS, journalist

Róbert CSÍKSZENTMIHÁLYI, sculptor

Gábor DEÁK, publisher

Imre DEL MEDICO, publicist

Sándor ECKHARDT, medical doctor, academician

Tamás FABINY, bishop Lutheran

Zsuzsa FERGE, sociologist, academician

Iván FISCHER, conductor

Ágnes GERGELY, poet

Katalin GERŐ, sculptor

György GÖMÖRI, poet, translator

Gábor GÖRGEY, writer, poet

Sándor GÖRÖG, chemist, academician

Dániel GRYLLUS, musician

Márton GYŐRI, painter

Judit HALÁSZ, actress

Béla HALMOS, ethnographer

Géza HEGEDÜS D., actor

Ágnes HELLER, philosopher, academician

Ildikó IVÁN, opera singer

Gábor IVÁNYI, pastor Methodist

Péter JÁKÓ, medical doctor

László KÉRI, political scientist

Gábor KARSAI, philosopher

Gyula KINCSES, medicial doctor

György KISS, sculptor

Géza KILÉNYI, jurist of public law

Sándor KÁNYÁDI, poet

József KNOLL, medical doctor, academician

András Sándor KOCSIS, editor, sociologist

Géza KOMORÓCZY, historian

Gábor KOVÁCS, financier, philanthropist

Csaba KUTHI, oenologist

László LENGYEL, economist

Tamás MELLÁR, economist

Imre MOLNÁR, fine leather artist

György O’SVÁTH,  ambassador extraordinary and plenipotentiary

Mária ORMOS, historian, academician

Mária Zita PETSCHNIG, economist

Béla POMOGÁTS, literary historian

Sándor RADNÓTI, aesthete

József SCHWEITZER, Chief Rabbi ret.

Frigyes SOLYMOSI, chemist, academician

Miklós SIMONOVITS, mathematician, academician

Henning SORKNAES, businessman

Péter SOMLAI, sociologist

Nóra SOÓS, painter

Zoltán SUMONYI, writer, poet

Bálint SURÁNYI, social science researcher

Károly SZAKONYI, writer

Szabolcs SZITA, historian

Tivadar TULASSAY, pediatrist

László TOLCSVAY, musician, composer

Tamás VEKERDY, psychologist