Members

Beer Miklós, rch. bishop

Berei Nagy István engineer- computer scientist

Bíró András, newswriter

Bitó László,writer

Böjte Csaba, franciscan monk

Bölcs István, newswriter

Csepeli György, sociologist

Csíkszentmihályi Róbert,sculpturer

Deák Gábor, publisher

Del Medico Imre, publicist

Eckhardt Sándor, doctor, academic

Fabiny Tamás, lutheran bishop

Ferge Zsuzsa, sociologist, academic

Fischer Iván, conductor

Gáti Gábor sculpturer

Gergely Ágnes, poet

Gerő Katalin, sculpturer

Gömöri György, poet, literary translator

Görgey  Gábor, writer, poet

Görög Sándor, chemist, academic

Gryllus Dániel, musician

Győri Márton, painter

Halász Judit, actor

Halmos Béla, ethnographer

Hegedüs D.  Géza, actor

Heller Ágnes, philosopher, academic

Iván Ildikó, opera singer

Iványi Gábor, metodist pastor

Jákó Péter, doctor

Karsai Gábor, philosopher

Kéri László, political scientist

Kincses Gyula, doctor

Kányádi Sándor, poet

Kilényi Géza, public lawyer

Kiss György, sculpturer

Knoll József, doctor, academic

Komoróczy Géza, historian

Kovács Gábor, banker, philanthropist

Kuthi Csaba, winemaker

Lengyel László, economist

Mellár Tamás, economist

Molnár Imre, winemaker craftsman

Némethi Péter lawyer

O’sváth György, ambassador extraordinary and plenipotentiary

Ormos Mária, historian, academic

Petschnig Mária Zita, economist

Pomogáts Béla, literature historian

Radnóti Sándor, esthete

Ragályi Elemér cinematographer

Schweitzer József, ret. chief rabbi

Simonovits Miklós, mathematician, academic

Sorknaes, Henning business man

Solymosi Frigyes, chemist, academic

Somlai Péter, sociologist

Soós Nóra, painter

Sumonyi Zoltán, writer, poet

Surányi Bálint, social researcher

Szakonyi Károly, writer

Szepesházi Péter lawyer

Szita Szabolcs, historian

Tulassay Tivadar, childdoctor

Tolcsvay László, musician, composer

Vekerdy Tamás, psychologist