Magyar Civil Becsületrend, 2012

A Magyar Civil Becsületrend kitüntetést első alkalommal a budapesti KOGART Házban, 2012. február 10-én két arra érdemes személy – dr. Szarvas József székesfehérvári orvos és (posztumusz) Pásztor Emil, az egri Eszterházy Károly Főiskola tudós nyelvész professzora – kapta. dr. Szarvas JózsefSzarvas doktor 2009 szeptemberében, a balatoni országút árkában, a saját bicskájával és egy kölcsönkért golyóstollal, általa korábban még soha nem végzett légcsőmetszéssel mentette meg egy darázscsípéstől allergiás ödémát kapott motoros ember életét, aki e nélkül néhány perc múlva meghalt volna.

Pásztor tanár úr A Magyar Nyelv Múzeuma létrehozásának ötletét a sátoraljaújhelyi Kazinczy Társaság ülésén vetette fel 1994-ben, majd ki nem fogyó energiával segítette a világon egyedülálló intézmény megvalósítását. A Széphalmon álló múzeum 2008-as befejezését azonban már nem érhette meg. Mindketten jelképes értékű és jelentőségű tettet hajtottak végre. Az egyik egy emberi élet megmentése, a másik a magyar szellemi kultúra fogyatkozó értékeinek megmentése volt.

A Magyar Civil BecsületrendMaga a kitüntetés tárgyiasult megjelenése is jelképes tartalmú: a szép, bronz érme Kiss György, Munkácsy díjas szobrász- és éremművész alkotása. Egyik oldalán oltalmazó emberi kezek között segélykérő emberi kezeket ábrázol, másik oldalán a kitüntetett neve és az átadás éve szerepel. Jelképes értékű az a bőrbe kötött, függő pecséttel ellátott díszoklevél, és az arannyal szegett tűzzománc kitűző is, amelyeket Molnár Imre és Miticzky Gábor – mindketten mesterségük művészei – készítettek. Nemes anyagok a nemes célokért! Jelképes értékűek, hiszen megjelenítik a kezdeményezés anyagi értékektől vállalt mentességét azzal, hogy a művészek ezekért ellenszolgáltatást nem fogadtak el.

A nagyszerű vendéglátást felajánló KOGART Házban az átadás ünnepi hangulatát Gulyás Csilla hárfaművésznő és két kis tanítványának műsora, valamint Iván Ildikó operaénekesnő előadása emelte, szintén önzetlenül.

Görgey Gábor, Bitó László, Kuthi CsabaA vendéglátó Kovács Gábor bevezetője után, az estén szép beszédet mondott Karsai Gábor filozófus a World Servers Foundation igazgatója, majd Görgey Gábor író méltatta az Ars Humanica Hungarica Kör és a Magyar Civil Becsületrend jelentőségét, kiemelve, hogy legyen végre a Becsületnek becsülete. Sumonyi Zoltán költő rövid előadást tartott a Batthyányakról: Batthyány az Örök Mécses címmel.

A civil társadalom értékeiről beszélt Pomogáts Béla irodalomtörténész, aki szerint a civil társadalom lényege az, hogy „a civil nem hord egyenruhát, nem áll politikai pártok zászlaja alá, szabad és független ember marad. Ez egyszersmind a polgári lét feltétele és igazolása.”

Dr. Del Medico Imre publicista erre az alkalomra a következő üzenetet küldte: „Közép-Európa keleti felén fekvő országunkban nincs akkora becsülete a civil szervezeteknek, mint tőlünk nyugatabbra. Holott a demokrácia meglétének, fejlődésének és kiteljesedésének elengedhetetlen tényezői. Hasonlattal élve: a civil szervezetek élesztői a demokrácia kenyerének. Ha csak kevesen vannak vagy nincsenek, akkor a kenyér lapos, olykor ehetetlen.”

A kitüntetéseket átadó esten a magyar szellemi és művészeti élet mintegy 150 jeles képviselője vett részt. Erről a TV híradók és a lapok is több helyen beszámoltak.