Magyar Civil Becsületrend, 2019

Magyar Civil Becsületrend 2019

 

A keresztény humánum és a fejlett polgári társadalom értékrendjét képviselő Ars Humanica Hungarica Kör, amelyet tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alapítottak, február 10-én nyolcadik alkalommal adta át a 2011-ben alapított Magyar Civil Becsületrend kitüntetéseit a budapesti Fészek Művészklub színháztermében.

Az átadáson megjelent mintegy százfőnyi értelmiségi vendéget az egyik alapító, Kuthi Csaba üdvözlő szavai köszöntötték, aki súlyos szavakkal szólt a mai magyar társadalmat sújtó kormányzati értékrombolásról.

Ezután a másik alapító, Sumonyi Zoltán költő emlékezett meg ’az apák nemzedékének’ reform gondolatait továbbvivő gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártír miniszterelnökéről, akinek születésnapja van ezen a napon, és a Kör ehhez a naphoz rendeli a kitüntetések átadását. Ez a nap – a véletlen folytán – Göncz Árpád születésnapja is. A véletlen azt is magával hozta, hogy 2015 óta e két jelentős államférfiúnak nem csak születése, de halála napja is egybeesik. A vendégek ezután meghallgatták a költő „Az 1989-es ősz” című versét.

Az első kitüntetést Antal András csépai rk. diakónus vehette át, aki az alföldi többtízezres tanyavilágban évek óta életeket mentő és könnyítő karitatív tevékenységet végez.

Munkáját és érdemeit Beer Miklós váci püspök méltatta, aki kiemelte, hogy Antal András, mint Ferenc pápa szavai szerint a kereszténység első szerpapjai, „felkereste, megtalálta a peremen levőket”, segít, szolgál, gyógyít.

Antal András úgy válaszolt, hogy „Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj” és szerényen csak annyit mondott, hogy „eszközök vagyunk az Úristen kezében” arra, hogy szolgáljunk, tanítsunk és segíthessünk.

A másik kitüntetést a CEU tanári kara kapta. Az a jeles testület, amely – mint a klasszikus idők Tanítói és Mesterei – világszínvonalon oktatják és nevelik az ifjúságot azokra a tudásokra és erényekre, amik ma nem számítanak dicséretesnek Magyarországon: önálló gondolkodásra, a kétkedés, a kérdezés és kezdeményezés tudományára.

A testület érdemeit Bitó László író méltatta azzal, hogy a CEU tanárai által képviselt gondolkodásforma, a gyorsuló és szélesedő globalizációs folyamat, a nyitott társadalom eminens értékű viszonyrendszere.

A kitüntetést a CEU rektor-helyettese, Enyedi Zsolt professzor vette át. Köszönete mellett elmondta: az egyetem nagy értéke az is, hogy neves külföldi egyetemekről jöttek haza magyar tudósok azért, hogy itthon oktathassanak, ezzel is csökkentve a régóta tartó agyelszívást. Kifejtette ugyanakkor azt is, hogy ismertségük fő oka a miniszterelnök tevékenysége, de azt is, hogy a CEU ellehetetlenítése hasonló a Magyar Tudományos Akadémia ellen folyó hadjárathoz. Mindkettő a magyar tudomány értékeit rombolja.

Ezután a vendégek Bródy János szép dalait hallgathatták meg, majd részt vettek egy valóban kolostori puritánságú, szakrális kínálatú, baráti agapén („kenyér és bor”), ahol a vendégek által összegyűjtött adományokat átadták Antal Andrásnak, további munkája segítésére.

Az ünnepségről Csillag Ádám szép video felvételt készített: