Randolph L. Braham professzor levele


2012. augusztus 11. 21:27

Dear Mr. Kuthi,

Please forgive for responding in English and for the delay in my reply. I was away for a short vacation. I read your letter and the attachments with great personal and professional interest. I first want to congratulate you for the role you played in organizing the MCB. The news about the organization was refreshing, given the political climate in contemporary Hungary. I wholeheartedly agree with the goals your organization is pursuing as well as with the principles guiding them. I recognize many among those who joined it – some personally, others by reputation. They are among the best in the country. I wish you all the good luck you need to continue your invaluable work and thank you very much for sharing the details with me.

With best wishes, Randy Braham                  

 

Magyar fordítás: 

2012. augusztus 11. 21:27

Kedves Kuthi úr,

Bocsásson meg a késedelmes válaszért, és azért is, hogy angolul írok. Rövid szabadságom alatt távol voltam. Levelét és mellékleteit nagy személyes és szakmai érdeklődéssel olvastam. Legelébb is gratulálni kívánok önöknek ahhoz a tevékenységhez, amit a Magyar Civil Becsületrend szervezésében végeztek. A szervezés híre – a mai magyar politikai légkört tekintve – üdítőleg hatott. Teljes szívemből egyetértek azokkal a célokkal, amelyeket az önök szervezete kitűzött, valamint azok vezérlő elveivel is. A csatlakozottak közül sokakat ismerek – némelyeket személyesen, másokat hírből. Ők az ország legjobbjai közül valók. Kívánok önöknek sok szerencsét felbecsülhetetlen értékű munkájuk folytatásához, és nagyon köszönöm, hogy ezeket a részleteket megosztotta velem.

Szívélyes üdvözlettel: Randy Braham

 

Melléklet: Randolph L. Braham professzor támogató nyilatkozata, 2012. szeptember 5.

Randolph L. Braham professzor támogató nyilatkozata, 2012. szeptember 5.