Tagjaink

Beer Miklós, rk. püspök

Berei Nagy István mérnök- informatikus

Bíró András, újságíró

Bitó László,író

Böjte Csaba, ferences szerzetes

Bölcs István, újságíró

Csepeli György, szociológus

Csíkszentmihályi Róbert,szobrászművész

Deák Gábor, könyvkiadó

Del Medico Imre, publicista

Eckhardt Sándor, orvos, akadémikus

Fabiny Tamás, evangélikus püspök

Ferge Zsuzsa, szociológus, akadémikus

Fischer Iván, karmester

Gáti Gábor szobrászművész

Gergely Ágnes, költő

Gerő Katalin, szobrász

Gömöri György, költő, műfordító

Görgey  Gábor, író, költő

Görög Sándor, kémikus, akadémikus

Gryllus Dániel, zenész

Győri Márton, festőművész

Halász Judit, színész

Halmos Béla, néprajztudós

Hegedüs D.  Géza, színész

Heller Ágnes, filozófus, akadémikus

Iván Ildikó, operaénekes

Iványi Gábor, metodista lelkész

Jákó Péter, orvos

Karsai Gábor, filozófus

Kéri László, politológus

Kincses Gyula, orvos

Kányádi Sándor, költő

Kilényi Géza, közjogász

Kiss György, szobrászművész

Knoll József, orvos, akadémikus

Komoróczy Géza, történész

Kovács Gábor, bankár, filantróp

Kuthi Csaba, borász

Lengyel László, közgazdász

Mellár Tamás, közgazdász

Molnár Imre, bőrműves iparművész

Némethi Péter ügyvéd

O’sváth György, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

Ormos Mária, történész, akadémikus

Petschnig Mária Zita, közgazdász

Pomogáts Béla, irodalomtörténész

Radnóti Sándor, esztéta

Ragályi Elemér filmoperatőr

Schweitzer József, ny. főrabbi

Simonovits Miklós, matematikus, akadémikus

Sorknaes, Henning üzletember

Solymosi Frigyes, kémikus, akadémikus

Somlai Péter, szociológus

Soós Nóra, festőművész

Sumonyi Zoltán, író, költő

Surányi Bálint, társadalomkutató

Szakonyi Károly, író

Szepesházi Péter ügyvéd

Szita Szabolcs, történész

Tulassay Tivadar, gyermekorvos

Tolcsvay László, zenész, zeneszerző

Vekerdy Tamás, pszihológus