Védjegyoltalom a Magyar Civil Becsületrend szóösszetételre